Barska Reka

 

Opis

Veoma impresivan vodopad,vidi se izdaleka ali i ?uje njegov huk sa susednog grebena.Nalazi se u kanjonu istoimene reke na Ravnom Kopaoniku na 915 mnv.Veoma je nepristupa?an i ne preporu?ujem silazak u podnožje ukoliko niste iskusni u tome i ukoliko nemate najosnovniju opremu za to(pojas i kanap)Njegova visina je medju najve?im vodopadima u Srbiji i premašuje 50 metara.Medjutim konfiguracija terena je takva da je nemogu?e sagledati ga u celosti.

Polukružnog i kaskadnog je oblika i celinu možete videti samo iz daleka.Ispod glavnog vodopada u samom kanjonu,nalazi se još jedan vodopad od 20-tak metara koji je mogu?e videti samo ako se spustite u kanjon.Stene u okruženju su veoma klizave i treba biti obazriv ukoliko se odlu?ite da udjete u kanjon.

Kako do njega?

Informacije o tome kako pronaći ovaj vodopad i GPS koordinate možete pronaći u jedinstvenoj knjizi 'Vodopadi Srbije'

Podeli sa prijateljima