Babatalski skok

OPIS

Za vodu ne postoji nikakva prepreka pa bila ona i od čvrstih stena. Očiti dokaz tome je i ovaj vodopad, koji je vekovima pravio sebi put i prolaz kroz ovaj mali i uzani kanjon. Visok je 9 metara i veoma lepo izgleda, kada se nađete u neposrednoj blizini, još jednog remek dela majke prirode. Iznad njega postoji još jedan manji dvokaskadni vodopad.

Vodopad se nalazi u Babatalskoj dolini pa otuda i naziv. Inače pritoka je reke Tegošnice. U neposrednoj blizini vodopada nalazi se selo Crvena Jabuka koje se ranije zvalo “Uma Guska”. Nastarije je selo Lužničkog kraja, nekada je imalo 2000 stanovnika, sada jedva 40-tak. Selo je udaljeno od Bugarske granice samo 4 kilometara. Stisnuto je planinama Tumba i Crni Vrh kao i većim vrhovima Samar i Crvenojabučka Čuka.

KAKO DO NJEGA?

Informacije o tome kako pronaći ovaj vodopad i GPS koordinate možete pronaći u jedinstvenoj knjizi ‘Vodopadi Srbije‘.