Paskovac

OPIS

Reka Zabave izvire na padinama Povlena ima u svom gornjem toku dva lepa vodopada u neposrednoj blizini sela Mravinci, koja su već opisana u tekstu o vodopadima “Zabava“.

Potok Paskovac leva je pritoka reke Zabave i izvire na padinama planine Magleš (1036 mnv) Na samo stotinak metara od ušća u Zabavu nastaje vodopad od 7-8 metara. Voda pada preko velike stene i pravi manji vir dok u daljem toku samo par metara niže pravi jos jedan manji slap. Iznad vodopada postoji mini kanjon gde voda ovog potoka pravi više interesantnih slapova i brzaka.

KAKO DO NJEGA?

Informacije o tome kako pronaći ovaj vodopad i GPS koordinate možete pronaći u jedinstvenoj knjizi ‘Vodopadi Srbije‘.